Objektif

Maahad Tahfiz Vokasional Baitul Dhiya’ (MATAVBAIDHI) mensasarkan matlamat menjadi sebuah institusi pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan alternatif bagi sistem pendidikan bersepadu yang menggabungkan Pengajian Hafazan Al-Quran, matapelajaran diniyyah serta vokasional.
Misi
Hafazan Al-Quran

Menjadi teras pembelajaran dalam mendidik pelajar supaya menjadi generasi “penjaga al-Quran”.

Keseimbangan Pengetahuan

Menjadikan keseimbangan antara pengetahuan akademik dan diniyyah seiring.

Visi
Suasana Pendidikan

Menyediakan prasarana pendidikan dan iklim pembelajaran yang kondusif berasaskan al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W.

Generasi Al-Quran

Bagi melahirkan generasi al-Quran yang berkemahiran.

Moto

Melahirkan Para Huffaz Yang Berkemahiran.”