Kurikulum

Secara asasnya, sistem pembelajaran di Maahad Tahfiz Vokasional Baitul Dhiya’ (MATAVBAIDHI) dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu, Hafazan al-Quran, Diniyyah dan Vokasional.
Asas Pembelajaran

Hafazan Al-Quran

Menghafaz mengikut tahap dan sukatan yang telah dibahagikan pada setiap tahun.
(Semester pertama)

Diniyah/Akademik Asas

Subjek akademik asas seperti Tafsir, Hadis, Tauhid, Feqah, Bahasa Arab, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Vokasional

Subjek vokasional seperti Pendawaian eletrik, Baik pulih komputer dan Perpaipan.
(Semester kedua)

Pembelajaran dibahagikan kepada dua semester bagi setiap tahun dan bagi semester pertama pelajar hanya menumpukan 90% kepada kelancaran bacaan dan hafazan Al- Quran.

Pelajar memulai hafazan berdasarkan turutan jadual berikut.
Juzu Nama Surah
30 Surah-surah yang terdapat dalam juzu 30
29 Surah Al-Mulk, al-Qalam, al-Haqqah, al-Ma’arij, al-Jinn, al-Muzammil, al-Qiyamah dan al-Insaan
28 Surah Al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Jumu’ah, al-Munafiqun, al-Talaq dan al-Tahrim
1 Surah Al-Fatihah dan al-Baqarah
2 Surah al-Baqarah
3 Surah al-Baqarah dan Al –‘Imran
4 Surah Al-‘Imran dan al-Nisa’
5 Surah al-Nisa’
6 Surah Al-Nisa’ dan al-Maidah
7 Surah Al-Maidah dan al-An’am
8 Surah al-An’am dan Al-‘Araf
9 Surah Al-‘Araf dan al-Anfal
10 Surah Al-‘Anfal dan al-Tawbah
11 Surah Al- Tawbah dan Yunus
12 Surah Hud dan Yusuf
13 Surah Yusuf, al-Ra’du dan Ibrahim
14 Surah Al-Hijr dan al-Nahl
15 Surah Al-Isra, dan al-Kahf
16 Surah Al-Kahf dan Toha
17 Surah Al-Anbiya’ dan al-Hajj
18 Surah Al-Mu’minun, al-Nur dan al-Furqan
19 Surah al-Furqan, al-Syu’ara dan al-Naml
20 Surah Al-Naml, al-Qasas dan al-Ankabut
21 Surah Al-Ankabut, al-Rum, al-Sajadah dan al-Ahzab
22 Surah Al-Ahzab, Saba’ dan Fatir
23 Surah Yasen, al-Saafaat, Sad dan al-Zumar
24 Surah al-Zumar, Ghafir dan Fussilat
25 Surah Fussilat, al-Shura, al-Zukhruf, al-Dukhan dan Al-Jathiyah
26 Surah Al-Ahqaf, Muhammad, al-Fath, al- Hujurat dan Qaf
27 Surah Al-Dzariyat, al-Thur, al-Najm, al-Qamar, al-Rahman, al-Waqi’ah dan al-Hadid

Pelajar dibekalkan buku catatan bagi setiap hafazan mereka dan dikehendaki menulis kembali ayat-ayat yang telah di hafaz ke dalam buku catatan tersebut. Rekod hafalan pelajar akan dicatat ke dalam borang khas yang disediakan.

Tempoh Pengajian

Tempoh pengajian adalah selama tiga tahun dan dalam tempoh ini diharapkan objektif kami akan tercapai dan paling minima pelajar beroleh kemampuan menghafaz 2/3 daripada al-Quran sebelum mereka keluar dan berpindah ke sekolah yang lain.

Kokurikulum

Pihak MATAVBAIDHI juga telah menetapkan beberapa aktiviti utama kokurikulum buat para pelajar.

Bola Sepak

null
null

Sepak Takraw

null
null

Taekwando

null
null

Mukhayyam Thanawi

null
null

Mimbar al-Hafiz